Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs


Proizvodnja


Proizvodnja Guminsa se odvija u šest tehničko-tehnoloških celina:

  • Proizvodnja gumenih transportnih traka sa tekstilnim ulošcima
  • Gumiranje metalnih valjaka
  • Oblaganje metalnih delova gumom
  • Proizvodnja gumenih profila ekstrudiranjem
  • Proizvodnja presovane gumeno tehničke robe
  • Proizvodnja gumenih ploča i folija
  • Mešanje gumenih smeša

Proizvodi:

Gumene transportne trake sa tekstilnim ulošcima
Gumins doo ima bogatu tradiciju i stručno iskustvo u proizvodnji, montaži i servisiranju transportnih traka koje se koriste u različitim poslovnim i...
Pogledaj
Gumirani metalni valjci
Tokom dugogodišnje tradicije poslovanja, Gumins je razvio, održava i stalno unapređuje visok nivo izrade kvalitetnih guminih obloga koji se na metalne...
Pogledaj
Gumene ploče i folije
Gumins doo proizvodi gumene ploče i folije koje imaju primenu u mnogim industrijskim i poslovnim sistemima, kao što su; građevinarstvo...
Pogledaj
Gumeni profili
Gumins doo proizvodi veliki broj različitih modela gumenih profila koji imaju primenu u mnogim industrijskim i poslovnim sistemima, kao i u drugim delatnostima.
Pogledaj
Oblaganje metalnih delova gumom
Oblaganjem metalnih delova gumom se postiže zaštita metala od štetnih uticaja različitih hemikalija, vode i drugih materijala, čime se višestruko...
Pogledaj
Presovana gumeno-tehnička roba
Proizvodi presovane gumeno-tehničke robe su, uglavnom, rezervni delovi opreme sa primenom u razlicitim industrijskim granama i poslovnim sistemima...
Pogledaj

Mešanje sirovih gumenih smeša
Gumins doo se oslanja na sopstvene recepture i u sopstvenoj valjari izrađuje gumene smese od kvalitetnih uvoznih sirovina, u kvalitetu neophodnom da zadovolji...
Pogledaj
Peskarenja i sačmarenja metalnih elemenata
Gumins doo koristi peskiranje za sopstveni tehnološki postupak i kao eksternu uslugu krajnjem korisniku. Peskiranje je najbolji način za idealnu pripremu površine...
Pogledaj