Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Peskarenja i sačmarenja metalnih elemenata

Gumins doo koristi peskiranje za sopstveni tehnološki postupak i kao eksternu uslugu krajnjem korisniku.

Peskiranje je najbolji način za idealnu pripremu metalne površine, da bi se odstranila korozija, očistila i pripremila površina za pre nanošenja gumene obloge ili antikorozovne zaštite.
Osnovni princip peskarenja je doziranje abrazivnih materijala ( pesak, sacma...) koji se nalaze u posudi pod pritiskom, u dinamični tok komprimovanog vazduha koji ubrizgava mešavinu vazduha i abrazivnog sredstva kroz diznu na površinu predmeta koji se obrađuje.

Gumins doo poseduje mobilnu peskaru za rad na terenu.